Werkzaamheden

De werkzaamheden van een remedial teacher
Deze werkzaamheden waren tot een jaar of tien geleden vaak sterk geisoleerd van de zorg aan de leerling binnen de school. Het ging vaak om een deelbehandeling, de nadruk lag in veel gevallen op functietraining.
Nu wordt er meer in de samenhang van het gehele kind en zijn omgeving gedacht. Het gaat om integrale oplossingsgerichte naast handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van de onderwijs-leerproblemen van de leerling. De remedial teacher heeft zijn eigen aandeel in de zorg maar maakt ook in toenemende mate deel uit van de zorgstructuur van school en samenwerkingsverband (WSNS). Met de transitie is er nog veel onduidelijk over de rol van de Remedial Teacher binnen de gemeente. In de praktijk blijkt het een uitstervend beroep te zijn!
Een trieste ontwikkeling want veel specifieke kennis over de ontwikkeling van en onderwijs aan basisschoolleerlingen dreigt hiermee verloren te gaan!

Vanuit een specifieke deskundigheid helpt de remedial teacher de leerkracht bij een gerichte diagnostiek en de keuze voor de juiste pedagogische en didactische aanpak. Dit is het begeleidende deel van het werk van de remedial teacher, de indirecte remedial teaching. Daarnaast werkt een remedial teacher rechtstreeks met de leerling, de directe remedial teaching. De remedial teacher is vanuit zijn eigen deskundigheid en professionaliteit verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werk. Binnen een school of binnen de structuur van een samenwerkingsverband deelt hij de verantwoordelijkheid van de zorg voor een leerling met vooral de leraar en de interne begeleider.
De huidige remedial teacher werkt, in tegenstelling tot vroeger, in een veel groter en een meer samenhangend verband. Daarmee worden er ook meer en andere eisen aan zijn deskundigheid gesteld.