Voor wie?

In praktijk JeBesteBest bied ik, Lien Daams, ondersteuning aan mensen.
Individuele ondersteuning in de meest brede zin
voor kinderen van de basisschool,
voor jongeren en
voor volwassenen.

Daarnaast geef ik ook voorlichtingen en trainingen op locatie of in de praktijk.
Voor ouders : over opvoeden en wat signalen zijn als kinderen in de knel komen
Voor professionals die met kinderen werken : over diverse vormen van kindermishandeling

Over kindermishandeling
JeBesteBest heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in het werken met kinderen en volwassenen die te maken hebben of hebben gehad met een vorm van kindermishandeling.

Wanneer u als ouder en / of professional deze ervaringen heeft opgedaan in uw kindertijd kan dit gevolgen hebben in hoe u uw kinderen benadert. Ook als uw kind deze ervaringen heeft opgedaan kan dit bij u een veelheid aan emoties geven. Ik ondersteun dan zodat het kind de regie over zichzelf weer terug kan nemen, kind kan zijn en u de ouderrol of profesionele attitude weer ten volle kunt pakken.
Daarnaast werk ik dus als inhoudsdeskundige en ervaringsdeskundig profesional met mensen (oud en jong) die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Daarvoor kunt u ook contact met mij opnemen.
Via de link die verschijnt zodra u op dit plaatje klikt verschijnt hier meer informatie over.

Via het emailadres of het telefoonnummer heeft u direct contact met mij.

Voor teams van basisscholen en  (beginnende)  leerkrachten:
JeBesteBest biedt ook ondersteuning aan (beginnende) leerkrachten. Ondersteuning voor de leerkracht zelf en voor de leerkracht in relatie met een klas of individuele leerling. Daarbij worden de mogelijkheden van de leerkracht en de mogelijkheden van de leerling samengebracht zodat het optimale klimaat ontstaat om te kunnen werken en om te kunnen ontwikkelen.

JeBesteBest geeft ondersteuning in de vorm van trainingen aan individuen en groepen op diverse locaties.
Meer over de ondersteuning na seksuele kindermishandeling / seksueel geweld leest u hier
Meer over deze voorlichtingen en trainingen leest u hier