De werkwijze

Stap 1 de telefoon of mail
Als een ouder mij belt met een vraag of probleem neem ik uitgebreid de tijd om daarover van gedachte te wisselen. Dat vind ik erg belangrijk. We maken een belafspraak op een voor allen prettig tijdstip.
We bespreken de mogelijkheden voor begeleiding: therapie of coaching, individueel of groep, kind of ouder(s), bij mij of doorverwijzen naar iemand anders. Alles is bespreekbaar.
Deze eerste kennismaking is kosteloos en vrijblijvend. Er is geen verwijzing nodig.
Je kunt me ook mailen met een vraag. Daar geef ik antwoord op.
Maar voordat we een afspraak maken hebben we altijd eerst telefonisch contact.

Stap 2 de intake
We plannen een intakegesprek. In de regel met beide ouders zonder kind. Het is belangrijk dat beide ouders helemaal achter mijn begeleiding van hun kind staan. Soms is het gesprek wel in het bijzijn van het (puber) kind. We bespreken wat passend is in jullie situatie.
Meestal is het al een coachend oplossingsgericht gesprek.
Daarna plannen we de eerste afspraak met het kind. In de eerste kind-sessie is soms een ouder aanwezig, maar het hoeft niet. Pubers komen soms met soms liever zonder ouder.

Stap 3 de begeleiding
Vervolgens vinden sessies plaats met het kind zonder ouder. In het eerste gesprek maken we op een speelse en ontspannen manier kennis. Ik communiceer vooral met het kind. Als de ouder aanwezig is vragen we hem of haar soms te hulp. In de volgende sessies zijn we bezig met wat zich aandient.
Na elke 3e tot 5e sessie wordt een oudersessie gepland om voortgang en vervolg te bespreken en om ouders te coachen. Soms heb ik telefonisch of via mail contact met ouders tussendoor.
Gemiddeld ga ik uit van 5 tot 10 bijeenkomsten. (afhankelijk van de hulpvraag). We kunnen wekelijks afspreken of een ander ritme aanhouden. Ik ben flexibel in het maken van afspraken op werkdagen.
Bij ouderbegeleiding zonder kind begeleiding worden alleen afspraken met ouder(s) gemaakt.
Jongeren 18+
Jongeren van 18+ kunnen zich zelf aanmelden voor oplossingsgerichte coaching.
(Ouders kunnen mij natuurlijk voor hun kind benaderen) Je kunt alleen begeleid worden maar ook samen met je ouders als je dat wilt. Je bent zelf de cliƫnt dus jij bepaalt.
Privacy van het kind
Met ouders en het kind wordt afgestemd dat niet alles wat gezegd wordt tijdens de coaching of therapie wordt besproken met de ouders. Kinderen hebben recht op privacy. Terugkoppeling met ouders gaat in overleg met het kind, gaat in principe niet in op details maar gaat over grote lijnen.

rondom seksuele kindermishandeling