Sessies

Wat gebeurt er in de sessies?
Afhankelijk van het kind worden methodes gekozen die het beste bij het kind passen en het kind als individu ondersteunen. Hierdoor zal het kind altijd centraal blijven staan. In de praktijk betekent dit dat verschillende kinderen met dezelfde problemen en dezelfde klacht of diagnose heel diverse behandelingstechnieken kunnen vragen.

De sessies met kinderen:
Tijdens de sessies kiest het kind zelf de activiteiten die het aanspreekt. "Praten mag, maar hoeft niet."
We werken met spelletjes, sprookjes en verhalen, schilderen, tekenen, knutselen, kleien, toneelspel, knuffelbeesten, poppen ,auto’s enzovoort.
De sessies zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
Naarmate de leeftijd van een kind hoger is gaan we steeds meer praten met elkaar.

Goed om te weten:
Het is ook mogelijk om een gesprek/sessie te plannen met de school van het kind. In sommige gevallen is het belangrijk dat de leerkracht(en) op de hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind. Als u als ouder/verzorger het moeilijk vindt om zorgen over uw kind bespreekbaar te maken dan kan Praktijk JeBesteBest ,eventueel ook samen met u, dit gesprek aangaan. De noodzaak van een schoolgesprek is afhankelijk van de hulpvraag van het kind.

Fijn om te weten:
Het is ook mogelijk voor een school om mij in te zetten tijdens schooluren. Vaak signaleren leerkrachten problemen bij kinderen en besluiten dan samen, en in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), om de hulp van JeBesteBest in te roepen. Scholen hebben vaak een fonds tot hen beschikking waarmee ze dergelijke hulp kunnen inschakelen.

Onderzoek / individueel werkplan
Op school heb ik regelmatig te maken met kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Of met ouders die zich zorgen maken over hun kind en de stap naar een psycholoog nog te groot vinden. Ook spreek ik soms ouders die, met een onderzoeksverslag in de hand, niet weten bij wie of waar ze terecht kunnen.
Dan maak ik samen met u , uw kind en zo nodig school een behandelplan gebaseerd op bestaande onderzoeksgegevens.
Ik kan u adviseren of verder onderzoek nodig is en er hulp van een psycholoog in geschakeld dient te worden.

Eindverslag
Aan het eind van de begeleiding, coaching of therapie wordt in een eindverslag aangegeven wat er is gebeurd en wat de resultaten zijn.

" Je bent al jouw Beste Best weet je dat al?"