Toestemming

Met de ouders / verzorgers van kinderen tot 18 jaar wordt altijd vooraf een behandelovereenkomst ondertekend.
Vanaf 12 jaar moeten de kinderen ook zelf deze overeenkomst ondertekenen.
Regelmatig worden er in mijn praktijk kinderen aangemeld waarvan de ouders zijn gescheiden of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden. Voor ouders van deze kinderen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande wettelijke informatie. Dit om misverstanden of mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geinformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener.
Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in het dossier. Bij het verstrekken van informatie wordt door JeBesteBest ernstig rekening gehouden met de mening van het kind (over wat wel en wat niet mag worden verteld).
Als het voor kinderen (nog) moeilijk is om iets te bespreken met hun ouders zal JeBesteBest alles in het werk stellen om kinderen dermate te versterken dat zij dit wel gaan doen.
Als er een ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming te worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan JeBesteBest , in overleg bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag, deze informatie verstrekken.
In hoeverre een ouder betrokken wordt in de behandeling van een kind is naar beoordeling van de therapeut.
Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en de verantwoordelijkheden van u als ouders respecteren.
Mocht u nog vragen hebben over deze informatie, dan kunt u daarmee altijd bij mij terecht.