Opleidingen

Deze lijst van afgeronde opleidingen , bij- en nascholingen is verre van kompleet.
Voor ieder vakgebied heb ik meerdere bij- en nascholingen gevolgd.

Daarbij is mijn interesse langzaam aan het verschuiven richting brede kennis over meerdere vormen van kindermishandeling en loyaliteitsmisbruik.

Met focus op :
- voorkomen van vormen van kindermishandeling
- signaleren van gradaties van kindermishandeling (Dus ook wanneer dit nog te voorkomen is.)
- omgaan met vermoedens van kindermishandeling / seksueel geweld
- begeleiden van mensen richting herstel na ervaringen met seksueel geweld / seksuele kindermishandeling

Een greep uit de opleidingen die met het behalen van diploma’s en / of certificaten zijn afgerond:

2018  • De training ouderverstoting voor professionals bij deFamilieAcademie
ook de bijscholing over de wijzigingen van de meldcode heb ik hier gevolgd
2018  • Basis Systemisch werken bij Sherpa Trainingsbureau
2015  • Opleiding tot therapeut met specialisatie seksueel misbruik bij Tebeyo in Den Haag
2012  • Post HBO Opleiding Kinder- en Jeugdtherapeut met certificaat meldcode
2008 • Post HBO Opleiding Kinder- en jeugdcoach
2007 • Post HBO Opleiding Masterclass Remedial Teaching
2004 • Post HBO Opleiding Remedial Teaching
1986 • Pedagogische Academie Basisonderwijs

In de opleidingen en de diverse bij- en nascholingen die ik volg en gevolgd heb staat het systeemgerichte handelingsgerichte en oplossingsgerichte werken centraal. Dit is een positieve veranderingsbenadering die aansluit bij de sterkte eigenschappen en positieve kracht van de kinderen en opvoeders. De focus ligt op het realiseren van het gewenste succes. Wat kan er anders of beter als het probleem er niet meer is? Wanneer doet het probleem zich minder heftig of niet voor? Uitzonderingen op het probleem vormen in het oplossingsgerichte werken de sleutel tot verandering. Zij leveren het bewijs dat binnen ieder mens oplossingen voor het probleem voor handen zijn.
Het mooie daarbij is, dat slechts een kleine stap in de goede richting voldoende is om een proces van grote verandering in gang te zetten.

Een citaat van T. van Aarde geeft het beste mijn werkwijze weer:

“Jij weet de weg en ik doe het licht aan.”

Om voor kinderen, jongeren en voor de volwassenen om hen heen meer te kunnen betekenen volgde ik de tweejarige opleiding Remedial Teaching en de eenjarige opleiding Masterclass Remedial Teaching bij Fontys te Utrecht.
Na het behalen van mijn diploma’s ben ik meteen verder gegaan met de Post HBO opleiding tot Kinder- en Jeugdcoach en aansluitend Kinder- en Jeugdtherapeut. In juni 2012 ben ik ook hiervoor geslaagd.
Ik ben met veel enthousiasme praktijk JeBesteBest gestart. Verder ben ik actief op het gebied van nascholing, bijscholing en heb regelmatig contact met collega’s, onder andere in de vorm van intervisie.
In 2015 heb ik de training tot Therapeut bij de Tebeyo Academie van Margreet Krottje in Den Haag afgerond.
Hierdoor ben ik nog beter toegerust om mensen met ervaringen van seksueel geweld en seksueel misbruik terzijde te staan. JeBesteBest maakt graag gebruik van samenwerkingsverbanden en is aangesloten bij de ABvC, de LBRT en de LBBO.