Welkom volwassenen

Welkom voor volwassenen
Allereerst: hartelijk welkom op de site van JeBesteBest.
Voor een eerste oriëntatie in uw zoektocht naar passende hulp voor uw kind vind je hier in een notendop informatie over deze praktijk voor intergratieve coaching, therapie en geintergreerde remedial teaching.
Als je voor jezelf ondersteuning zoekt (ook na seksueel geweld) ben je ook van harte welkom in mijn praktijk.
Lees dan hier meer

Begeleiding:
In deze praktijk bied ik onder andere begeleiding aan kinderen en jongeren met leerproblemen en sociaal emotionele problemen. Soms zijn deze leerlingen gediagnosticeerd met ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, faalangst, NLD, DCD, dyslexie of dyscalculie. Ook leerlingen die zich gerichter willen voorbereiden op de entreetoets of cito-eindtoets zodat zij met minder (faal)angst deze toets maken kunnen begeleid worden. Daarnaast coach ik ouders die hun kind graag zelf begeleiden maar nog geen passende methode gevonden hebben. In principe werken we in de praktijkruimte.
Het is echter ook mogelijk om jullie kind op school of bij jullie thuis te begeleiden.

JeBesteBest heeft veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en volwassenen die te maken hebben of hebben gehad met seksueel geweld / seksueel misbruik. Als je kind deze ervaringen heeft opgedaan kan dit bij jou een veelheid aan emoties geven. JeBesteBest ondersteunt dan jullie gezin en de omgeving zodat het kind, kind kan zijn en jullie de ouderrol weer ten volle kunnen pakken.

Uitgangspunten:
In mijn werk staan de volgende uitgangspunten aan de basis:
•    Ieder kind doet van nature al zijn of haar Beste Best
•    De behoeften en de leerstijl van het individu bepalen de aanpak
•    Ieder mens draagt de oplossing van een probleem al in zich en geeft aan welke aanpak bij hem of haar past
•    Er wordt gewerkt vanuit oplossingsgerichte en handelingsgerichte methodieken
•    Elk kind heeft behoefte aan en recht op relatie, competentie en autonomie
•    Indien mogelijk en gewenst is er contact met de onderwijsgevende van uw kind.
•    Doorgaans is het zo dat kinderen en jongeren aankloppen bij JeBesteBest omdat ze:
- minder zelfvertrouwen en minder motivatie ervaren dan hun leeftijdsgenoten
- in een vicieuze cirkel terecht zijn gekomen
- gedragsproblemen hebben ontwikkelt waar zijzelf en hun omgeving last van hebben
Tijdige signalering (van leerproblemen of sociale emotionele stagnatie) en vervolgacties zijn dus van groot
belang voor het verloop van de ontwikkeling van jullie kind.

Soms is het fijn als een onafhankelijk persoon even meekijkt met jou en / of je gezin.
Neem dan vrijblijvend contact op via de mail of telefoon.
Helaas ben ik telefonisch slecht te bereiken echter zodra je jouw naam en telefoonnummer inspreekt bel ik zo spoedig mogelijk terug.

Welkom!
Lien

rondom seksuele kindermishandeling