Algemeen

Privacy
Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden eisen gesteld aan de manier waarop ik met je gegevens omga.
Ik streef er naar om aan de gestelde vereisten in de AVG te voldoen.
Je kunt er hier meer over lezen

Privacy

Privacy

 

Ik ben gevestigd als zelfstandig intergratief counselor / therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC.

Alleen counseling wordt vergoed bij o.a. onderstaande zorgverzekeraars:
voor de actuele vergoedingen:
In de zorgwijzer meer te lezen via deze link: ………..
of via de ABvC meer informatie via deze link:………..

Bij de gemeente kunt u ook informeren of de counseling / behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Een aantal kinderen /jongeren /  volwassenen komt in aanmerking voor een PGB (persoonsgebonden budget)

Tevens ben ik onderhevig aan het tuchtrecht en verbonden aan de SCAG.
Meer over wat u kunt doen bij onvrede of een klacht in de folder die opent zodra u op het logo van de S.C.A.G. klikt:

SCAGABvC