Intake

Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind kan er vrijblijvend een kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) plaatsvinden. Als u besluit uw kind aan te melden, vindt er na het invullen van de vragenlijst een gesprek plaats met de ouder(s). Tijdens deze intake bespreken wij uw ervaringen met de klacht van het kind.
Bij de intake en de andere oudergesprekken is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn.
Tijdens dit eerste gesprek wordt de problematiek besproken en komen uw wensen en verwachtingen van de behandeling aan de orde.
Soms is het probleem helaas niet op te lossen maar wordt het kind wel vaardiger om met de lastige situatie om te gaan.
Aan de hand van dit gesprek kunt u bepalen of u de behandeling al dan niet wilt voortzetten.

Wanneer er na de intake besloten wordt door te gaan zal het vervolg bestaan uit 5 sessies van een uur met het kind.
Na deze 5 sessies vindt er een gesprek met de ouders / verzorgers plaats over het verloop van de behandeling.
Er kunnen adviezen gegeven worden over hoe u uw kind kan ondersteunen.
Ook kunnen er gesprekken met de leerkracht of leden van het zorgteam van de school plaatsvinden.
In deze terugkoppeling zal worden geƫvalueerd of verdere behandeling noodzakelijk is.
Als verdere behandeling noodzakelijk is wordt er een nieuw traject samengesteld van 2 of meer sessies.
Afhankelijk van de behoefte. Gemiddeld duurt een therapie 5 tot 15 sessies.
JeBesteBest streeft naar kortdurende trajecten en heeft als missie zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken.